Adres: ul . Gdańska 32, Łódź

Łódź

Tel.: + 48 42 662 16 01, + 48 42 662 16 02

FAX. + 48 42 662 16 60, + 48 42 662 16 66

  • http://www.amuz.lodz.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Muzykoterapia Choreografia i techniki tańca Wokalistyka estradowa
choreografia

Polecane Uczelnie w Łodzi