Adres: ul. Wileńska 53/55

90-315 Łódź

Tel.: 42 687 00 44, 42 674 69 88

FAX. 42 687 00 44

  • http://www.wyzszaszkolakosmetyki.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia

Polecane Uczelnie w Łodzi