Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Adres: ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

TEL. 42 664 66 56, 42 664 66 57

FAX. 42 239 39 57

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna spec. Doradztwo zawodowe i personalne
spec. Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową spec. Andragogika z elementami gerontologii

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna spec. Pedagogika resocjalizacyjna z doradztwem zawodowym i personalnym
spec. Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka spec. Pedagogika psychomotoryczna