Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Adres: ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 37 68

FAX. 48 42 631 38 74

  • http://www.oizet.p.lodz.pl

Wydział: zarządzanie i inżynieria produkcji

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy zarządzanie logistyką zarządzanie jakością
zarządzanie produkcją