Adres: ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

Tel.: 42 631 37 68

FAX. 48 42 631 38 74

  • http://www.oizet.p.lodz.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

zarządzanie (zobacz kierunki) europeistyka

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Polecane Uczelnie w Łodzi