Adres: ul. Milionowa 12

93 -193 Łódź

Tel.: 42 254 05 91

FAX. 42 254 05 91

  • http://dziekanat@wss.lodz.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Polecane Uczelnie w Łodzi