Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)

Adres: ul. Targowa 65

90-324 Łódź

TEL. 570 010 654, 42 678 05 50

FAX. 42 678-25-89

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

ARCHITEKTURA (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

Uczelnia - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania to jedyna niepubliczna uczelnia artystyczna nie tylko w regionie łódzkim, ale i w całej Polsce. Uczelnia kształci na dwóch poziomach kształcenia – na studiach I stopnia (licencjackich oraz inżynierskich) oraz na studiach II stopnia (magisterskich), a także w ramach jednolitych studiów magisterskich. W ofercie uczelni są także studia podyplomowe – wszystkie kierunki i specjalności.

Uczelnia oferuje studia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kandydaci na artystyczne studia w Łodzi mogą wybrać następujące kierunki:
• architektura i urbanistyka,
• architektura wnętrz,
• wzornictwo (specjalności: projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie ubioru specjalnego przeznaczenia, projektowanie obuwia, projektowanie produktu, grafika użytkowa),
• realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego (specjalności: sztuka operatorska, reżyseria, montaż),
• fotografia.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, kierując się ideą Bauhausu, kładzie szczególny nacisk na dwa aspekty kształcenia – pierwszym z nich jest rozwijanie osobowości artystycznej, a drugim są prace warsztatowe. Taki sposób studiowania jest możliwy dzięki kompetentnej, właściwie dobranej kadrze wykładowców. 

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)

Rektor prof. Jerzy Derkowski 

Prorektor prof. Mirosław Araszewski

Studia w Łodzi w WSSiP – idea - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)

"Oczekiwania młodego pokolenia zafascynowanego wysoką technologią produktów rynkowych, internetem i uczestnictwem w kulturze świata bez granic, wymuszają zmianę procesów dydaktycznych w zapatrzonym w siebie akademizmie. Łódzka Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania wpisała te oczekiwania w swoją ideę kształcenia. Zachowując szacunek dla tradycji, dokonała transformacji od tradycyjnie pojętej akademii sztuk pięknych – czy wąsko specjalizowanej uczelni zawodowej – do uczelni otwartej na zachodzące zmiany cywilizacyjne i kulturowe. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania jest jedyną w Polsce uczelnią, w której rozdźwięk pomiędzy architekturą budowli a architekturą wnętrz został przywrócony do istoty architektury jako spójnej całości. To jedyna uczelnia w Polsce o najszerszym zakresie specjalności w dziedzinie wzornictwa. To trzecia uczelnia w Polsce prowadząca jednolite studia magisterskie fotograficzne i filmowe. To wreszcie jedyna uczelnia w Polsce, która wiedzę o kulturze uznała jako podstawę dla prowadzonych kierunków studiów, a kierunek studiów – kulturoznawstwo – połączyła z doświadczeniem praktycznym w katedrach sztuki i projektowania. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania jest uczelnią niedużą, elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieka zespołów dydaktycznych, w skład których wchodzą profesorowie najlepszych uczelni w Polsce i uznani praktycy zawodu. Praca nad ideą uczelni, doświadczenie i świadomość zmian ukształtowały uczelnię o bezprecedensowej w Polsce strukturze organizacyjnej i współczesnym rozumieniu kształcenia dla przyszłości. Otwierając szeroko drzwi do własnej siedziby w zabytkowym pałacu Scheiblera, w pełni wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, bibliotekę i Galerię Wystawienniczą, uczelnia kształci studentów ambitnych, pracowitych, mogących ponieść koszty wysoko cenionego wykształcenia w preferowanych społecznie zawodach twórczych. Początek nowego stulecia odsłonił formowanie się nowej rzeczywistości, w której studenci i absolwenci łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania swoimi osiągnięciami potwierdzają wartość przekazanej wiedzy i umiejętności."

prof. Jerzy Derkowski

Policealne Studium Zawodowe przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)


Szkoła Projektowania i Reklamy – Policealne Prywatne Studium Zawodowe – to jedna z najstarszych uczelni prywatnych w Polsce. Jest to ciekawa alternatywa dla osób, które rozważały studia w Łodzi. Studium działa od 1991 roku, kiedy to została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej.
Wiele lat doświadczenia pozwala szkole wciąż rozwijać program kształcenia, odpowiadając na potrzeby studentów. Szkoła Projektowania i Reklamy pozostaje pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. Słuchacze tego policealnego studium korzystają z infrastruktury technicznej Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania, a nauka przebiega w oparciu o metodykę prowadzonych w WSSiP studiów wyższych.

Szkoła Projektowania i Reklamy gwarantuje dzięki temu wysoki poziom nauczania – niedostępny w innych szkołach policealnych. Studium kształci w następujących specjalnościach:
• architektura wnętrz,
• projektowanie ubioru i biżuterii,
• formy przemysłowe (product design),
• grafika użytkowa,
• realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego,
• fotografia.

Galeria Akademicka - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP)

Galeria Akademicka, która działa w ramach Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, prezentuje zarówno prace znanych polskich artystów, jak i prace studentów uczelni. Kontakt ze sztuką pozwala studentom poszerzać własne horyzonty i rozwijać twórcze obszary osobowości. Stanowi również inspirację dla własnych dokonań artystycznych.

Galeria Akademicka mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania – przy ul. Targowej 65. Ma ona charakter otwarty, co oznacza, że każdy, kto decyduje się na studia w Łodzi, może zapoznać się z jej zbiorami. Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00.
Galeria działa prężnie – dla przykładu w latach 2004 i 2005 zorganizowano w niej 25 wystaw. Wystawiano prace pedagogów, artystów, projektantów oraz studentów. Prace studentów eksponowane były równocześnie w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. W galerii odbywają się także pokazy mody i inne wydarzenia artystyczne.

Polecane Uczelnie w Łodzi