Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
logo_ucz

90-229 Łódź, woj. łódzkie

ul. Kamińskiego 21 zobacz na mapie>>

tel.: 42 232-74-81, fax.: 42 678-78-25

www: www.wsez.pl

e-mail: info@wsez.pl, rekrutacja@wsez.pl

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Pedagogika - Pedagogika nauczycielska

Doradztwo zawodowe i personalne

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

Resocjalizacja z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Pedagogika - Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe i personalne

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych

Trening rozwoju jednostki i grupy

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...


Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych to uczelnia prowadząca studia w Łodzi, której celem jest przygotowanie studentów do pełnienia przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci placówki są wykształconymi specjalistami, potrafiącymi realizować różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze oraz profilaktyczne związane ze zdrowiem i jakością życia. Ich aktywność może być związana zarówno z systemem opieki zdrowotnej, jak i personelem medycznym funkcjonującym w rodzinie, szkole, zakładzie pracy czy społeczności lokalnej.

Studenci, którzy ukończą studia w WSEZiNS w Łodzi są profesjonalnymi pedagogami i specjalistami w dziedzinach związanych z edukacją zdrowotną, promocją zdrowia oraz zdrowiem publicznym. Proces ich kształcenia na uczelni opiera się na:
• dostarczeniu szerokiego zakresu wiedzy na temat zdrowia oraz jego uwarunkowań,
• wykształceniu zdolności diagnozowania potrzeb, a w tym także tych związanych ze zdrowiem dzieci i młodzieży oraz osób przebywających w ośrodkach specjalistycznych,
• uformowaniu postawy dbającej o ciągły rozwój osobisty i wzbogacającej własny potencjał zdrowotny,
• przekazaniu wzorcowych zachowań, które sprzyjają zdrowiu i skłaniają do aktywnych działań służących zdrowemu środowisku nauki oraz pracy.

Profil kształcenia oferowany przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych stanowi nawiązanie do oczekiwań społecznych, które wynikają z obserwacji zmian związanych z epidemiologią chorób i dominacją schorzeń „cywilizacyjnych”, mających podłoże w zachowaniach oraz stylu życia ludzi, a jednocześnie jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie stanem własnego zdrowia, potrzebą jego utrzymania i polepszenia.

Dlaczego wybrać studia na WSEZiNS w Łodzi:
• uczelnia nieustannie się rozwija i udoskonala swoją ofertę edukacyjną,
• gwarancja wysokiej jakości kształcenia, którą potwierdzają certyfikaty wydane przez Państwową Komisję Akredytacyjną,
• kształcenie realizowane jest przez wykwalifikowaną kadrę etatową,
• studia oparte na nowatorskim systemie i formie kształceni (również jako e-learning),
• możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego,
• szerokie wsparcie ze strony Biura Praktyk i Biura Karier Zawodowych,
• szansa rozwoju sportowego w Klubie Uczelnianym AZS WSEZiNS Łódź, które jest prężnie rozwijającą się sekcją sportową z licznymi sukcesami krajowymi i międzynarodowymi,
• możliwość wstąpienia do różnorodnych kół naukowych funkcjonujących na uczelni i w jej otoczeniu,
• niepowtarzalna okazja do rozwoju zainteresowań i kompetencji w partnerskich placówkach.

Unikatowy program kształcenia


Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych stawia ogromny nacisk na poszerzenie wiedzy, kompetencji i horyzontów studentów, przy jednoczesnym zapewnieniu im szansy rozwoju pasji i zainteresowań. Uczelnia umożliwia:

Podejmowanie przemyślanych decyzji – dzięki powiązanej podstawie programowej na różnych specjalnościach i kierunkach, studenci mają możliwość bliższego zapoznania się z charakterystyką profilu kształcenia oraz dokonania jego wyboru dopiero po zakończeniu pierwszego semestru nauki.

Szansa na powiązanie programu studiów z własnymi zainteresowaniami – kształcenie oparte jest na modułach tematycznych, które student może wybrać zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i planami.

Oszczędność czasu i środków finansowych – zastosowane przez uczelnię rozwiązania cyfrowe i kształcenie e-learningowe umożliwiają studiowanie z dowolnego miejsca zamieszkania i bez względu na rodzaj zatrudnienia. Kształcenie odbywa się w domu, a kontakt z wykładowcami i zaliczenie przedmiotów przeprowadzane jest drogą elektroniczną. Obowiązkowe wizyty na uczelni ograniczone są do absolutnego minimum.

Program kształcenia tworzony przy udziale pracodawców – studia zakładają maksymalną przydatność absolwenta uczelni na rynku pracy. Pracodawcy monitorują studia, a nowoczesne formy egzaminowania pozwalają studentom znaleźć zatrudnienie jest przed otrzymaniem dyplomu.

Rekrutacja na Studia w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

WSEZiNS to uczelnia w Łodzi, która realizuje kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich). Oferta edukacyjna placówki obejmuje dwa programy nauczania prowadzone w ramach kierunku Pedagogika. Są to: Pedagogika nauczycielska oraz Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Oba programy umożliwiają kształcenie w zakresie kilkunastu specjalności.

W procesie rekrutacyjnym na studia uczelnia wymaga złożenia następujących dokumentów:
• wypełnionego kwestionariusza osobowego,
• wypełnionych i podpisanych dwóch egzemplarzy umowy,
• oryginału/odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia oraz jego kserokopii,
• oryginału/odpisu suplementu dyplomu oraz jego kserokopii,
• oryginału/odpisu świadectwa maturalnego oraz jego kserokopii,
• dwóch fotografii o wymiarach 45x35 mm,
• czterech kopert ze znaczkami po 2,35 zł oraz adresem do korespondencji kandydata,
• dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

Politechnika Łódzka zaprasza uczniów, studentów i entuzjastów tworzenia gier do udziału w 9. Ogólnopolskim Konkursie Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Rozgrywki finałowe planowane są na dni 29-30 czerwca br.

czytaj więcej >>

UŁ świętował swoje 72. urodziny

UŁ świętował swoje 72. urodziny

W dniu 24 maja br. Uniwersytet Łódzki obchodził uroczyście 72. rocznicę swojego powstania. Goście jubileuszu uczelni wzięli udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, jakie odbyło się w murach Wydziału Filologicznego.

czytaj więcej >>

Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w nadchodzących Drzwiach Otwartych, które odbędą się już w najbliższy czwartek – 8 czerwca 2017 r. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na studia i osób pragnących bliżej poznać popularnego „Medyka”. ...

czytaj więcej >>

PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

Władze Politechniki Łódzkiej serdecznie zachęcają do udziału w uroczystych obchodach 72. rocznicy powstania uczelni. Organizowane z tej okazji posiedzenie senatu planowane jest na godzinę 11:00 w dniu 24 maja br. Goście spotkają się w audytorium im. Andrzeja Sołtana na Wydziale ...

czytaj więcej >>

AHE w Łodzi rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2017/2018

AHE w Łodzi rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2017/2018

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi rozpoczęła proces rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018. Zapisy wystartowały 15 maja br., a zakwalifikowani kandydaci rozpoczną kształcenie na wybranych kierunkach już od października.

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy