Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź, ul. Sienkiewicza 9 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź
logo_ucz

90-113 Łódź, woj. łódzkie

ul. Sienkiewicza 9 zobacz na mapie>>

tel.: 42 664 66 56, 42 664 66 57, fax.: 42 239 39 57

www: www.lodz.san.edu.pl

e-mail: rekrutacja@san.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Zdrowie publiczne

Zarządzanie

Turystyka i rekreacja

Stosunki międzynarodowe

Socjologia* (profil na Socjokryminologii)

Resocjalizacja

Praca socjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika

Nowe Media

Logistyka

Kosmetologia

Japonistyka

Informatyka

Grafika

Geodezja i kartografia

Finanse i rachunkowość

Filologia angielska

Film i sztuki audiowizualne

Europeistyka*

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bezpieczeństwo narodowe

Architektura i urbanistyka

Administracja

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia* (profil na Zarządzaniu)

Zarządzanie

Stosunki międzynarodowe

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu)

Profil Menedżerski* (profil na Zarządzaniu)

Pedagogika

Logistyka w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu)

Japonistyka

Informatyka

Fizjoterapia

Filologia angielska

E-Biznes & Professional Communication* (profil na Zarządzaniu)

Bezpieczeństwo narodowe

Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu)

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Psychologia Biznesu

Psychologia

Prawo

Fizjoterapia

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.

Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.


Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
Ambasadora Polskiej Gospodarki,
certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii
tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market)

Dlaczego warto wybrać SAN?

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.

SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.

Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.

W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.

W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.

Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.

W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.

Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.

W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

SAN Łódź - warunki studiowania

Profesjonalne pracownie, nowocześnie wyposażone sale i funkcjonalne obiekty dydaktyczne to znak rozpoznawczy Społecznej Akademii Nauk. Komfort nauki w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach pozwala na realizację procesu dydaktycznego oraz rozmaitych projektów naukowych i badawczych na najwyższym poziomie. Uczelnianą bazę materialno-techniczną cechuje interesująca architektura, nowoczesność i funkcjonalność.

Baza dydaktyczna SAN w Łodzi zlokalizowana jest w 5 ośrodkach w samym centrum miasta, blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Uczelnia jest właścicielem kompleksu budynków przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Tokarzewskiego i Gdańskiej.

W budynku przy ul. Sienkiewicza mieszczą się:

 • Rektorat
 • Dziekanaty
 • Katedry
 • Administracja
 • pomieszczenia samorządu studenckiego
 • Dział Promocji
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Studiów Podyplomowych
 • Dział Księgowy

 • Budynki przy ul. Kilińskiego 98 i 109 stanowią główny kompleks laboratoryjno-dydaktyczny. Studentom zapewnia się kształcenie w specjalistycznych salach wykładowych: 9 przestronnych aulach wykładowych, 14 laboratoriach komputerowych (w tym: laboratoriach grafiki komputerowej, sieci i systemów operacyjnych), laboratorium fizyki i geofizyki, laboratorium elektrotechniki i miernictwa, 3 multimedialnych pracowniach językowych oraz 34 salach dydaktycznych. W ramach kompleksu budynków przy ulicy Kilińskiego znajdują się również biblioteka z czytelnią, uczelniane wydawnictwo oraz pokoje wykładowców. W bibliotece oraz w pracowniach komputerowych przygotowano stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

  Jakość bazy dydaktycznej Uczelni wzbogaca rozbudowana infrastruktura obiektów przy ul. Gdańskiej 121, gdzie w centrum medyczno-dydaktycznym znajdują się wyspecjalizowane pracownie fizjoterapeutyczne i kosmetyczne przeznaczone m.in. na zajęcia dla studentów kierunków Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Zdrowie Publiczne, a także zaplecze sportowe Uczelni. Przy ul. Gdańskiej 121 siedzibę ma również Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos, stanowiące przedsięwzięcie typu spin-off Społecznej Akademii Nauk. Dzięki temu studenci mają możliwość korzystania z wiedzy najwybitniejszej kadry medycznej, fizjoterapeutycznej i kosmetologicznej w Polsce.

  Przy ul. Tokarzewskiego 2 znajdują się aule wykładowe i sale ćwiczeniowe, w tym dwie pracownie komputerowe oraz wyspecjalizowane laboratoria plastyczne, w których studenci kierunku Grafika mogą doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi posiada własną lokalną sieć komputerową umożliwiającą transfer informacji z szybkością 100 MBps. Studenci i pracownicy mają dostęp do Internetu poprzez nowoczesną strukturę sieci Wi-Fi oraz LAN, obejmującą swoim zasięgiem również wydziały zamiejscowe. Dzięki nowoczesnemu systemowi IT, studenci oraz pracownicy mają dostęp do zasobów dziekanatowych z dowolnego miejsca na świecie poprzez Wirtualny Dziekanat oraz Strefę Studenta, a osoby kształcące się na odległość, mogą realizować program studiów poprzez autorską platformę e-learningową Polskiej Akademii Otwartej.

  Aktualnie baza, której właścicielem jest Społeczna Akademia Nauk zajmuje powierzchnię ponad 12000 m2. W najbliższej przyszłości Uczelnia planuje dalszą modernizację budynków, zakup nowego sprzętu. W planach jest również budowa dużego kampusu SAN u zbiegu ulic Kilińskiego i Nawrot w Łodzi.

  Rekrutacja


  Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  formularz rekrutacyjny
  oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
  oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
  1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

  Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)*

  Rekrutacja online >>>>>

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

  czytaj więcej >>

  PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

  PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

  Politechnika Łódzka zaprasza uczniów, studentów i entuzjastów tworzenia gier do udziału w 9. Ogólnopolskim Konkursie Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Rozgrywki finałowe planowane są na dni 29-30 czerwca br.

  czytaj więcej >>

  UŁ świętował swoje 72. urodziny

  UŁ świętował swoje 72. urodziny

  W dniu 24 maja br. Uniwersytet Łódzki obchodził uroczyście 72. rocznicę swojego powstania. Goście jubileuszu uczelni wzięli udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, jakie odbyło się w murach Wydziału Filologicznego.

  czytaj więcej >>

  Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

  Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w nadchodzących Drzwiach Otwartych, które odbędą się już w najbliższy czwartek – 8 czerwca 2017 r. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na studia i osób pragnących bliżej poznać popularnego „Medyka”. ...

  czytaj więcej >>

  PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

  PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

  Władze Politechniki Łódzkiej serdecznie zachęcają do udziału w uroczystych obchodach 72. rocznicy powstania uczelni. Organizowane z tej okazji posiedzenie senatu planowane jest na godzinę 11:00 w dniu 24 maja br. Goście spotkają się w audytorium im. Andrzeja Sołtana na Wydziale ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy