Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW), ul. Sterlinga 26 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW)
logo_ucz

90-212 Łódź, woj. łódzkie

ul. Sterlinga 26 zobacz na mapie>>

tel.: 800 080 888, 42 63 15 800/801

www: www.puw.pl

e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Zdrowie publiczne nowość!

spec. Menedżer w ochronie zdrowia

spec. Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego

spec. Zielarstwo i fitoterapia

Zarządzanie WSPA Lublin

spec. Zarządzanie firmą

spec. Zarządzanie kapitałem ludzkim

spec. Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Zarządzanie

spec. Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

spec. The innovative management for business development - w jęz. angielskim

spec. Zarządzanie sprzedażą i marką

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Turystyka i Rekreacja nowość!

Transport WSPA Lublin

spec. Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego

spec. Transport - spedycja - logistyka

Transport

spec. Logistyka w transporcie

spec. Transport drogowy

Stosunki międzynarodowe WSPA Lublin

spec. Bezpieczeństwo międzynarodowe

spec. Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna

spec. Dziennikarstwo międzynarodowe

spec. Unia Europejska w działaniu

Sport

spec. Technologia kreatywności

spec. Trener personalny

spec. Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży

Socjologia WSPA Lublin

spec. Kreowanie wizerunku osób i organizacji

spec. Kryminologia

spec. Marketing w handlu i usługach

spec. Psychosocjologia biznesu

Psychologia nowość!

spec. Psychologia biznesu i reklamy

spec. Psychologia rozwoju osobowego i społecznego

spec. Psychologia zdrowia, profilaktyki i jakości życia

Politologia

spec. Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

spec. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

spec. Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

Pielęgniarstwo (pomostowe)

Pedagogika

spec. Coaching

spec. Doradztwo zawodowe i personalne

spec. Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi

spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

spec. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

spec. Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego nowość!

Ochrona środowiska nowość!

spec. Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja

spec. Odnawialne źródła energii

Kulturoznawstwo

spec. Kreatywny producent i menedżer kultury

Informatyka WSPA Lublin

spec. Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych

spec. Projektowanie i programowanie gier komputerowych

spec. Sieci komputerowe i multimedia

spec. Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwem

spec. Technologie mobilne

Informatyka

spec. Grafika komputerowa i multimedialna

spec. Technologie programowania

spec. Technologie wizualizacji 3D i gier komputerowych

Gospodarka przestrzenna WSPA Lublin

spec. Rewitalizacja

spec. Wycena nieruchomości

spec. Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwo

Grafika

spec. Grafika 3D i Game Art nowość!

spec. Komunikacja wizualna i multimedia

Finanse i rachunkowość WSPA Lublin

spec. Analiza rynku finansowego

spec. Finanse i bankowość

spec. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Filologia polska

spec. Architektura informacji

spec. Reklama i komunikacja kreatywna

Ekonomia nowość!

spec. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

spec. Kooperacja biznesowa

spec. Managerial Skills and Business Managment - w jęz. angielskim

spec. Rachunkowośc i finanse

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSPA Lublin

spec. Public relations i marketing medialny

spec. Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

spec. Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych

spec. Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa

Bezpieczeństwo wewnętrzne nowość!

spec. Bezpieczeństwo energetyczne

spec. Edukacja dla bezpieczeństwa

spec. Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

spec. Zarządzanie kryzysowe

Administracja WSPA Lublin

spec. Administracja biznesu zagranicznego

spec. Administracja publiczna

spec. E-biznes i administracja

Administracja

spec. Administracja samorządowa

spec. Broker innowacji nowość!

spec. Doradztwo podatkowe

spec. E-Administracja

spec. Prawo pracy

spec. Procedury sądowo-administracyjne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Socjologia WSPA Lublin

spec. Informatyka społeczna

spec. Marketing w biznesie

spec. Psychosocjologia rozwoju osobowego i coaching menadżerski

Politologia

spec. Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

spec. Administracja wymiaru sprawiedliwości

spec. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

spec. Broker innowacji

spec. Politics and Management In International Environment- w jęz. angielskim

spec. Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

Pedagogika

spec. Coaching

spec. Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego

spec. Edukacja i promocja zdrowia

spec. Edukacja wczesnoszkolna

spec. Gerontologia społeczna

spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej

spec. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

spec. Psychopedagogika z profilaktyką społeczną

spec. Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Japonistyka

Inżynieria materiałowa nowość!

Grafika

spec. Projektowanie graficzne

Filologia polska

spec. Architektura informacji i e-marketing

spec. Komunikacja kreatywna i public relations

Filologia germańska

spec. Lingwistyka w biznesie nowość!

spec. Nauczycielska

spec. Translatorsko-biznesowa

Filologia angielska

spec. Lingwistyka w biznesie nowość!

spec. Nauczycielska

spec. Translatorsko-biznesowa

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Prawo nowość!

spec. Cywilistyczna

spec. Gospodarczo-finansowa

spec. Karnistyczna

Galeria
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...


Polski Uniwersytet Wirtualny to platforma e-learningowa prowadzona przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną, która pozwala realizować studia i kursy w Łodzi przez internet.

PUW kształci na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, podyplomowych oraz kursach e-learningowych. Dzięki wykorzystaniu platformy edukacyjnej uczelnia umożliwia zdobycie kwalifikacji z dowolnie wybranego miejsca, eliminując przy tym uciążliwe dojazdy i konieczność przerywania spraw związanych z pracą czy rodziną. Materiały dydaktyczne są stale dostępne dla studentów PUW, co przekłada się na możliwość nauki w wybranym czasie.

Studia niestacjonarne oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny opierają się na najlepszych metodach i technikach edukacji na odległość. Studia obejmują 2-3 zjazdy w każdym semestrze na uczelni w Łodzi oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem najnowszych narzędzi nauczania online. Realizowany przez PUW tryb nauczania sprzyja polityce horyzontalnej prowadzonej przez Unię Europejską, która związana jest ze społeczeństwem informacyjnym.

Platforma Zdalnego Nauczania PUW

Polski Uniwersytet Wirtualny dysponuje profesjonalną Platformą Zdalnego Nauczania, która należy do największych tego typu systemów w naszym kraju. Studenci mogą korzystać z niej we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze dnia i nocy. Platforma umożliwia dostęp do wszelkich materiałów dydaktycznych, określonych w programie kształcenia.

Z uwagi na możliwość nauki w dowolnie wybranym czasie i miejscu, oferta studiów przez internet jest szczególnie korzystna dla:
• osób, które z różnych przyczyn nie mogą regularnie dojeżdżać na uczelnię,
• matek, poświęcających znaczną część czasu na wychowanie małych dzieci,
• polaków mieszkających poza granicami kraju,
• osób pracujących,
• niepełnosprawnych.

Platforma Zdalnego Nauczania udostępniana przez PUW pozwala:
• wykorzystywać dostępne materiały dydaktyczne, które zawarte są w module „Biblioteka zasobów e-learningowych”,
• uatrakcyjniać prowadzony czat poprzez przesyłanie dźwięku i załączanie plików o różnych formatach,
• wykorzystywać fora tematyczne przypisane do wszystkich przedmiotów,
• wykorzystywać pocztę wewnętrzną,
• zapoznać się z aktualnościami publikowanych na stronach internetowych PUW oraz AHE.

Nauczanie prowadzone przez internet uzupełniane jest zajęciami tradycyjnymi, które odbywają się w siedzibie uczelnia. AHE zatrudniła grono doradców zajmujących się edukacją zdalną, którzy prowadząc regularne dyżury pomagają studentom rozwiązywać problemy natury edukacyjnej i organizacyjnej.

Rekrutacja na Studia na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi


Proces rekrutacja na studia na PUW w Łodzi obejmuje trzy etapy:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej: rekrutacja.ahe.lodz.pl;
2. Otrzymanie danych dostępowych do Wirtualnego Pokoju Rejestracji, skąd należy pobrać wszystkie niezbędne dokumenty oraz pliki zawierające ważne informacje;
3. Przesłanie wypełnionych dokumentów do Działu Rekrutacji PUW.

Akademia Humanistyczno_Ekonomiczna w Łodzi
Dział Rekrutacji – Polski Uniwersytet Wirtualny
ul. Sterlinga 26, pokój K016
90-212 Łódź

Rekrutacja na kursy oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny obejmuje:
1. Dokonanie rejestracji w witrynie kursyonline.puw.pl (użytkownicy, którzy posiadają już konto muszą się wyłącznie zalogować i przejść do kroku 4.);
2. Odebranie wiadomość mailowej zawierającej login, hasło oraz link aktywacyjny;
3. Zalogowanie się do serwisu zgodnie z otrzymanymi danymi dostępowymi;
4. Wybór z aktualnej oferty interesującego nas kursu;
5. Czekanie na kontakt ze strony konsultanta, który w okresie 3 dni roboczych potwierdzi przyjęte zgłoszenie.

Studia na PUW w Łodzi – specjalne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Polski Uniwersytet Wirtualny wprowadził liczne udogodnienia, dzięki którym kształcić się na studiach wyższych mogą również osoby niepełnosprawne. Z myślą o ich komforcie uczelnia przygotowała możliwość skorzystania ze specjalnego stypendium socjalnego oraz zwolnienie z opłaty wpisowej.

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ma ścisły związek z programem przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Student”. Ma ona na celu przygotować osoby niepełnosprawne, przez nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji, do rywalizowania o zatrudnienie na równych prawach z innymi podmiotami rynku pracy.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

czytaj więcej >>

PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

PŁ zaprasza na 9. Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

Politechnika Łódzka zaprasza uczniów, studentów i entuzjastów tworzenia gier do udziału w 9. Ogólnopolskim Konkursie Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Rozgrywki finałowe planowane są na dni 29-30 czerwca br.

czytaj więcej >>

UŁ świętował swoje 72. urodziny

UŁ świętował swoje 72. urodziny

W dniu 24 maja br. Uniwersytet Łódzki obchodził uroczyście 72. rocznicę swojego powstania. Goście jubileuszu uczelni wzięli udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, jakie odbyło się w murach Wydziału Filologicznego.

czytaj więcej >>

Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

Drzwi Otwarte w „Medyku” już 8 czerwca!

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w nadchodzących Drzwiach Otwartych, które odbędą się już w najbliższy czwartek – 8 czerwca 2017 r. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na studia i osób pragnących bliżej poznać popularnego „Medyka”. ...

czytaj więcej >>

PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

PŁ zaprasza na obchody 72. rocznicy swojego powstania

Władze Politechniki Łódzkiej serdecznie zachęcają do udziału w uroczystych obchodach 72. rocznicy powstania uczelni. Organizowane z tej okazji posiedzenie senatu planowane jest na godzinę 11:00 w dniu 24 maja br. Goście spotkają się w audytorium im. Andrzeja Sołtana na Wydziale ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy