Polska Akademia Otwarta (PAO), ul. Sienkiewicza 9 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Polska Akademia Otwarta (PAO)
logo_ucz

90-113 Łódź, woj. łódzkie

ul. Sienkiewicza 9 zobacz na mapie>>

tel.: 42 664-66-50

www: www.pao.pl

e-mail: pao@pao.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Administracja

Logistyka

Pedagogika

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Pedagogika

Zarządzanie

Galeria
galeria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O uczelni


Polska Akademia Otwarta (P@O) to inicjatywa edukacyjna Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – dawnej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania – która działa w trybie online.

Łódzka uczelnia – odpowiadając na potrzeby studentów (zarówno młodzieży, jak i dorosłych, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie) – zaadaptowała platformę internetową Moodle w sposób umożliwiający studia na odległość.

Na decyzję o utworzeniu platformy internetowej przez Społeczną Akademii Nauk miało wpływ kilka czynników: globalizacja, rosnący popyt na usługi edukacyjne z zakresu studiów wyższych, a także zapotrzebowanie zagranicznych rynków na pracowników z Polski.

Polska Akademia Otwarta oferuje kształcenie na odległość w oparciu o programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia i kursów, zgodnie z uprawnieniami, jakie nadał uczelni minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

Program studiów oferowanych przez Polską Akademię Otwartą został sformułowany nie tylko przez specjalistów z zakresu poszczególnych dziedzin, ale także przez metodyków e-learningu, dzięki czemu studia w ramach Polskiej Akademii Otwartej zapewniają najwyższą jakość usługi dydaktycznej.

E-learning umożliwia podjęcie studiów osobom, które chciały rozpocząć studia w Łodzi, a które – z różnych względów – nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Polska Akademia Otwarta współpracuje z kadrą dydaktyczną, która specjalizuje się w metodyce nauczania na odległość. Przy tworzeniu kursów lub też studiów na poszczególnych kierunkach, współdziałają ze sobą metodycy, programiści, graficy oraz specjaliści z wybranych dziedzin. Do dyspozycji studentów, przez cały okres studiów, pozostają: zespół techniczny, kompetentni facylitatorzy, a także obserwatorzy i ewaluatorzy zajęć.

Jak wygląda nauka w ramach Polskiej Akademii Otwartej?

Osoby, które podejmą naukę na Polskiej Akademii Otwartej – czy to w ramach studiów, kursów czy też pojedynczych modułów – uczestniczą w zajęciach online, dzięki najnowszym osiągnięciom techniki i technologii teleinformacyjnej.

Nauka odbywa się przez Internet, adekwatnie do programu studiów niestacjonarnych. Dzięki temu każdy, kto planował studia w Łodzi, jednak – z różnych względów – nie mógł zrealizować swojego planu, ma możliwość uczestnictwa w zajęciach w trybie online. Co więcej, dzięki Internetowi, student korzystający z platformy kształcenia zdalnego, może przyswajać nową wiedzę w trybie i czasie dla niego dogodnym.

Student lub uczestnik kursów oferowanych przez Polską Akademię Otwartą otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Korzystając z loginu i hasła, loguje się na platformę i uzyskuje dostęp do umieszczonych tam materiałów dydaktycznych. Treści programowe są przedstawione w atrakcyjny sposób i wzbogacone filmami edukacyjnymi. Student ma również dostęp do testów sprawdzających oraz interaktywnych forów edukacyjnych.

Studenci, którzy uczą się na platformie e-learnignowej, mają te same prawa i obowiązki, które przysługują studentom realizującym program studiów w tradycyjny sposób.

Obsługa procesu dydaktycznego


Kandydaci na studia lub kursy prowadzone w ramach e-learingu przez Polską Akademię Otwartą rekrutują się online. Do ich dyspozycji pozostaje także Wirtualny Dziekanat, za pomocą którego studenci lub uczestnicy kursów mogą kontaktować się z pracownikami uczelni.

Kontakt z wykładowcami oraz dziekanatem jest możliwy także na forach tematycznych i organizacyjnych – oczywiście również w trybie online. Także kontakt z kolegami z grupy możliwy jest przez Internet – na wspólnym forach, moderowanych przez wykładowców, studenci lub uczestnicy kursów mogą opracowywać razem zagadnienia.

Studenci lub uczestnicy kursów mogą też pobierać z platformy e-learningowej pliki, które zawierają treści przedmiotowe podzielone na moduły. Do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi służy forum.

W zakładce „Portal studenta” znajduje się przewodnik korzystania z platformy internetowej. Platformę Modle, która służy do kształcenia na odległość, administrują specjaliści, którzy rozwiązują na bieżąco ewentualne problemy techniczne.

Rekrutacja

Jeśli chcesz rozpocząć studia w Łodzi, w Społecznej Akademii Nauk, jednak z pewnych względów nie masz takiej możliwości, to oferta Polskiej Akademii Otwartej może okazać się dla Ciebie szczególnie interesująca!

Aby rozpocząć studia, musisz najpierw pozytywnie przejść proces rekrutacji. Składają się na niego 4 etapy:

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny, aby zarejestrować się w systemie online.
2. Wydrukuj wypełniony formularz i podpisz go we wskazanym miejscu.
3. Wydrukuj dwa egzemplarze umowy finansowej, następnie wypełnij je i podpisz.
4. Dołącz niezbędne dokumenty i cały komplet prześlij pocztą na adres Polskiej Akademii Otwartej, tj. Społeczna Akademia Nauk – Polska Akademia Otwarta, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

Wymagane dokumenty to:

• świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub przez szkołę średnią (w przypadku „starej” matury),
• odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem – dotyczy rekrutacji na studia II stopnia,
• dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
• kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
• kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Minimalne wymogi uprawniające do podjęcia studiów w Polskiej Akademii Otwartej to:
• posiadanie świadectwa dojrzałości,
• posiadanie dostępu do komputera oraz sieci Internet,
• posiadanie konta poczty e-mail.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2017 2016 2015 2014 2013 2012

35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

więcej

Aktualności
Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk zaprasza na IV edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2018 - Your space, My space, Our space", która odbędzie się 13-14 kwietnia 2018 roku.

czytaj więcej >>

Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na na III Konferencję Naukową Profesjonalizacja Kreatywności, która odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej celem będzie kwestia profesjonalizacji kreatywności ...

czytaj więcej >>

Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk są organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika w służbie instytucjonalnej ...

czytaj więcej >>

Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi zaprasza na konferencję “Jak wspierać i wspomagać ucznia z wadami rozwoju mowy - niedosłuch, afazja…”, która odbędzie się 14 marca 2018 r. Wydarzenie jest częścią projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach ...

czytaj więcej >>

Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy