Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

Adres: ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

TEL. 42 232 74 99

Kierunek: Pedagogika II stopnia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Gerontologia społeczna i oświatowa Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnych wspomaganiem rozwoju
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Trening rozwoju jednostki i grupy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu Resocjalizacja i socjoterapia Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych