Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)

Adres: ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

TEL. 42 683 44 18

FAX. 42 683 44 22

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)


Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to ceniona uczelnia niepaństwowa, która założona została przez firmę edukacyjną Centrum Biznesu „ŻAK”. Uczelnia funkcjonuje w kompleksie edukacyjnym, który powstał z odrestaurowanego, XIX-wiecznego obiektu pofabrycznego. Nowoczesna placówka charakteryzuje się klimatycznymi wnętrzami, niepowtarzalną atmosferą oraz wysokim poziomem kształcenia.

Studia w WSBiNoZ w Łodzi to:
• praktyczne kształcenie (60% nauki na studiach realizowane jest w formie zajęć praktycznych),
• możliwość korzystania z bogatego zaplecza kliniczno-laboratoryjnego, które udostępniane jest przez największe szpitale i kliniki w województwie łódzkim – odbywa się w nich większość zajęć praktycznym,
• liczne certyfikowane szkolenia i kursy, w których udział możliwy jest niezależnie od realizowanego toku studiów,
• wysoko wyspecjalizowana pod względem teoretycznym i praktycznym kadra dydaktyczno-naukowa,
• atrakcyjna oferta kierunków i specjalności, które pozwalają zdobyć pożądane na rynku pracy wykształcenie,
• przystępny system płatności – studenci mogą opłacać czesne w miesięcznych ratach,
• nowoczesne wyposażenie – uczelnia dysponuje własnymi pracowniami specjalistycznymi, kosmetologicznymi, podologicznymi, masażu, chemicznymi oraz technologii żywności,
• wykłady prowadzone są w aulach posiadających wysokiej jakości sprzęt akustyczny i multimedialny,
• kształcenie realizowane jest na najwyższym poziomie,
• absolwenci otrzymują dyplomy wysoko oceniane na rynku pracy,
• uczelnia dysponuje własnym zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy pragną rozpocząć studia w Łodzi. Uczelnia organizuje Indywidualne Drzwi Otwarte. Inicjatywa pozwala każdemu kandydatowi na swobodny wybór terminu wizyty w placówce. W jej czasie pracownik WSBiNoZ przedstawia szczegóły procesu rekrutacji, omawia zasady studiów, oprowadza kandydata po pracowniach oraz pokazuje całą uczelnię.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)


Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to prestiżowa uczelnia w Łodzi, która prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Nauka prowadzona jest w trybach stacjonarnym oraz niestacjonarnym i obejmuje trzy dziedziny kształcenia: Kosmetologię, Dietetyką oraz Pedagogikę. W ramach oferowanych kierunków WSBiNoZ proponuje szereg interesujących specjalności, które doceniane są na rynku pracy.

Kształcenie na uczelni odbywa się na podstawie autorskich, nowoczesnych programów studiów, które spełniają wymagania programowe określone przez MNiSW. Absolwenci WSBiNoZ są wykształconymi specjalistami, gotowymi do podjęcia pracy w wybranych zawodach.

Zasady rekrutacji na studia w WSBiNoZ

Warunkiem przyjęcia kandydata na wybrany kierunek studiów jest zdanie egzaminu maturalnego oraz złożenie kompletu niezbędnych dokumentów. Przed wizytą na uczelni konieczne jest również telefoniczne ustalenie terminu, w jakim przeprowadzona zostanie rozmowa organizacyjna. Podczas jej trwania kandydat podpisuje umowę określającą zasady studiowania. Załatwienie wszystkich formalności związanych z rekrutacją na studia możliwe jest w ciągu jednego dnia roboczego. Nabór na studia prowadzony jest w okresie maj-wrzesień.

W procesie rekrutacji uczelnia wymaga od kandydatów przedstawienia:
• oryginału lub odpisu świadectwa maturalnego, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia - również świadectwa ukończenia szkoły średniej,
• od osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia - kserokopii dyplomu wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
• czterech jednakowych, kolorowych fotografii,
• kserokopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
• aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia kształcenia na wybranych studiach.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu pobiera następujące opłaty za studia w Łodzi:
• opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł (wpisowe wynosi 0 zł),
• czesne na kierunku Kosmetologia:
- studia I stopnia: 400 zł stacjonarne, 460 zł niestacjonarne
- studia II stopnia: 450 zł stacjonarne i niestacjonarne
• czesne na kierunku Dietetyka:
- studia I stopnia: 400 zł stacjonarne, 470 zł niestacjonarne
- studia II stopnia: 450 zł stacjonarne i niestacjonarne
• czesne na kierunku Pedagogika:
- studia I stopnia: 260 zł stacjonarne, 270 zł niestacjonarne
- studia II stopnia: 280 zł stacjonarne i niestacjonarne

Polecane Uczelnie w Łodzi