Adres: ul. Brzozowa 3/9

93-101 Łódź

Tel.: 42 689-72-10, 42 684-14-74

FAX. 42 689-72-13

  • http://www.wssm.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Turystyka i rekreacja Stosunki Międzynarodowe Europeistyka
Filologia japońska Filologia angielska Filologia niemiecka
Filologia hiszpańska Filologia włoska

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Stosunki Międzynarodowe Filologia japońska Filologia angielska
Filologia niemiecka Filologia hiszpańska Filologia włoska

Polecane Uczelnie w Łodzi