Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116
(Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13) - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116
(Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13) zobacz na mapie>>

90-924 Łódź, woj. łódzkie

tel.: 42 631 29 74, 42 636 55 22, fax.: 42 636 56 15

Zobacz inne kierunki

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Wydział Mechaniczny

Automatyka i robotyka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Energetyka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Inżynieria kosmiczna - stacjonarne

Inżynieria materiałowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Inżynieria produkcji - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Mechanika i budowa maszyn - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Mechatronika - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Transport - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Wydział Mechaniczny

Automatyka i robotyka - stacjonarne

Energetyka - stacjonarne

Inżynieria materiałowa - stacjonarne

Inżynieria produkcji - stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Mechatronika - stacjonarne

Techniki dentystyczne - stacjonarne

Transport - stacjonarne

W kilku słowach o wydziale...

Zasady rekrutacji

Kandydaci mają możliwość dostania się na naszą uczelnię w I lub II etapie rekrutacji. W obydwu tych etapach, będziemy brać pod uwagę wyniki uzyskane podczas:
egzaminu dojrzałości, czyli tzw. „starej matury”
egzaminu maturalnego, czyli tzw. „nowej matury”

Generalnie obowiązuje zasada, że kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej będą klasyfikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z:
matematyki
języka obcego
oraz fizyki lub chemii (do wyboru)

Są jednak pewne wyjątki!

Kierunek: matematyka
Kierunek: zarządzanie
- matematyka
- język obcy
Kierunek: ochrona środowiska
- matematyka
- język obcy
- do wyboru – fizyka, chemia, biologia, geografia
Kierunek: fizyka techniczna
- matematyka
- język obcy
- do wyboru – fizyka, chemia, biologia, informatyka
Kierunek: biotechnologia
Kierunek: biotechnologia środowiska
Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka
Kierunek: inżynieria biochemiczna
Kierunek: inżynieria biomedyczna (pol.)
- matematyka
- język obcy
- do wyboru – fizyka, chemia, biologia
Kierunek: informatyka
- matematyka
- język obcy
- do wyboru – fizyka, chemia, informatyka
Kierunek: architektura (architektura)
Kierunek: architektura (architektura wnętrz)
Kierunek: wzornictwo
- matematyka
- język obcy
- sprawdzian uzdolnień plastycznych
Kierunek: gospodarka przestrzenna
- matematyka
- język obcy
- do wyboru – fizyka, chemia, geografia
Wszystkie kierunki w CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO (IFE)
matematyka
fizyka/chemia (kandydaci na kierunek biotechnologia oraz inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie fizyka/chemia/biologia – do wyboru; te przedmioty nie obowiązują kandydatów na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna))
język obcy, w którym odbywają się zajęcia, uzyskanie co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej
drugi język obcy – nie jest obowiązkowy, ale zdawany na maturze jest dodatkowo punktowany sprawdzian uzdolnień plastycznych obowiązuje kandydatów na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna)

NA KIERUNKI: architektura (architektura), architektura (architektura wnętrz), architektura (inżynieria architektoniczna) sprawdzian będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na powyższe kierunki jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 250 punktów.

NA KIERUNEK wzornictwo

Sprawdzian będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400.

Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 200 punktów.

Brak oceny z któregokolwiek egzaminu nie zamyka drogi na studia w Politechnice, bowiem do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot.

Wyjątkiem są kandydaci na wszystkie kierunki studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, którzy obowiązkowo muszą zdawać język obcy, w którym odbywają się zajęcia, i uzyskać co najmniej 50% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania tzw. „starej matury”.


Można deklarować chęć przystąpienia do rekrutacji aż na 8 wybranych kierunkach studiów ze wszystkich dostępnych na wydziałach PŁ, uwzględniając formy studiów stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne).

Obowiązuje tylko jedna opłata rekrutacyjna niezależnie od liczby wybranych kierunków.

Do Sekcji Rekrutacji należy dostarczyć jeden komplet wymaganych dokumentów - potrzebne będzie tylko jedno świadectwo dojrzałości (maturalne).

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” – wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego;

Świadectwo dojrzałości

1 fotografia spełniająca wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych

Kserokopia dowodu osobistego

Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ

Zachęcamy do przygotowania i złożenia dokumentów jak najwcześniej. W ten sposób będzie można uniknąć zbędnego pośpiechu oraz stresu związanego z szybkim podejmowaniem decyzji, a my będziemy mieć szansę służyć radą i pomocą.

Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2017 2016 2015 2014 2013 2012

35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

więcej

Aktualności
Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk zaprasza na IV edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2018 - Your space, My space, Our space", która odbędzie się 13-14 kwietnia 2018 roku.

czytaj więcej >>

Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na na III Konferencję Naukową Profesjonalizacja Kreatywności, która odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej celem będzie kwestia profesjonalizacji kreatywności ...

czytaj więcej >>

Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk są organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika w służbie instytucjonalnej ...

czytaj więcej >>

Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi zaprasza na konferencję “Jak wspierać i wspomagać ucznia z wadami rozwoju mowy - niedosłuch, afazja…”, która odbędzie się 14 marca 2018 r. Wydarzenie jest częścią projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach ...

czytaj więcej >>

Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy