Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK), ul. Piotrkowska 278 - www.studialodz.com

top

Strona główna

Studia Łódź
img_ucz
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (MEDYK)
logo_ucz

ul. Piotrkowska 278 zobacz na mapie>>

90-361 Łódź, woj. łódzkie

tel.: 42 683 44 18, fax.: 42 683 44 22

www: www.medyk.edu.pl, www.pedagog.edu.pl

e-mail: rekrutacja@medyk.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Dietetyka - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

spec. Żywienia zbiorowe - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Psychodietetyka - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Dietetyka sportowa - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

spec. Żywienie kliniczne - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Dietetyk wieku dziecięcego - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Psychodietetyka z elementami obesitologii - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

spec. Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Dietetyka - studia I stopnia

Dietetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno, chorego jak i zdrowego. Nieustanny rozwój tej nauki, poprzez swą interdyscyplinarność, obejmuje coraz szersze obszary nie tylko nauki, ale także przemysłu i usług. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

W trakcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu studenci zdobywają wiedzę z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii oraz fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, żywienia klinicznego, klinicznego zarysu chorób, kwalifikowanej pierwszej pomocy, farmakologii i farmakoterapii, towaroznawstwa surowców spożywczych i żywności, toksykologii żywności, edukacji żywieniowej. Wiedza z zakresu chorób, ról składników pokarmowych, suplementów diety oraz ich wpływu na procesy fizjologiczne i patologiczne u człowieka, powoduje, że absolwent, stając się dietoterapeutą wspólnie z lekarzem jest współtwórcą efektu terapeutycznego w leczeniu. Ponadto posiadając wiedzę o zasadach prawidłowego żywienia zdrowego człowieka, jak i chorego, potrafi prowadzić edukację żywieniową w społeczeństwie.

Program studiów przewiduje również zdobywanie wiedzy, umiejętności z zakresu psychologii, podstaw prawa, podstaw pedagogiki, marketingu i zarządzania firmą. Ponadto absolwent Uczelni zna także język obcy, co ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.Program specjalności DIETETYKA SPORTOWA oparty jest na efektach kształcenia zapewniających absolwentowi tej specjalności profesjonalizm w pracy zarówno ze sportowcami trenującymi różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i z osobami traktującymi rekreacyjnie.

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z obszaru medycyny sportowej oraz nabywają praktyczne umiejętności planowania optymalnego systemu odżywiania w taki sposób, aby procentowy skład masy ciała sprzyjał poprawie sprawności fizycznej, w tym szybkości i wytrzymałości organizmu.
Szczegółowe efekty kształcenia specjalności pozwalają zdobyć umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia, opracowania i prowadzenia diety sportowców wyczynowych uprawiających różne dyscypliny sportu, przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym.

Absolwent, zdobywa podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, metod badań wydolnościowych organizmu oraz ortopedii urazowej. Potrafi wspomagać proces treningowy sportowców w aspektach zwiększania siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości lub szybkości. Wie jak dokonać oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia, różnicuje diety ze względu na międzyosobnicze różnice wynikające z typu budowy ciała oraz indywidualne predyspozycje fizjologiczne. Zna zasady żywieniowo-suplementacyjnego wspomagania zdolności wysiłkowych organizmu.PSYCHODIETETYKA kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.

Program studiów na tej specjalności poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami tj. otyłość anoreksja, bulimia, cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne np. niskie poczucie własnej wartości, łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego. Program zakłada także poznanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujących w chorobach cywilizacyjnych.Studia na kierunku DIETETYKA, specjalność żywienie zbiorowe umożliwiają zdobycie studentom wiedzy z zakresu: żywienia człowieka zdrowego i chorego w placówkach pobytu zbiorowego, technologii przygotowywania potraw, zarządzania jakością i dbania o bezpieczeństwo żywności.

Absolwent zdobywa rozległą wiedzę w tej dziedzinie, począwszy od podstawowych pojęć, poprzez aspekty prawne, skończywszy na zasadach samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa i restauracji.Wysokość czesnego na studiach I stopnia:
 • stacjonarne 2400 zł / semestr
 • niestacjonarne 2820 zł / semestr

 • Dietetyka - studia II stopnia

  Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem.

  Dietetyka jest dziedziną dynamicznie rozwijająca się w ostatniej dekadzie a temat żywienia ludzi jest zawsze aktualny. Uwzględniając kilkuletnie doświadczenia na kierunku Dietetyka na poziomie I stopnia, śledząc na bieżąco aktualne doniesienia naukowe i odpowiadając na potrzeby rynku stworzyliśmy II stopień studiów, który dedykowany jest osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki, wybierając jedną z czterech oferowanych specjalności.  ŻYWIENIE KLINICZNE - Prawidłowe żywienie chorych stanowi integralną część procesu leczenia. Nauka o optymalnym żywieniu jest dziedziną bardzo dynamicznie się rozwijającą, wraz ze zmieniającymi się tradycjami żywieniowymi, upodobaniami kulinarnymi, technologicznymi procesami przetwórstwa i jakościowymi zmianami produktów żywieniowych.

  Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego odpowiedniej diety jest integralną częścią procesu leczenia i bez niej, u wielu pacjentów, nie można by właściwie leczyć chorego. W wielu jednostkach chorobowych dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego.
  Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

  Studia mają charakter interdyscyplinarny, są prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu żywienia, farmacji i dietetyki, przygotowują do uzyskania kwalifikacji przydatnych w pracy w szpitalnych zespołach żywieniowych.  DIETETYK WIEKU DZIECIĘCEGO - Celem realizowanej specjalności będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeń wieku rozwojowego oraz wpływ żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie z dietetyki przygotowują do wykonywania zadań w zawodzie dietetyka wieku dziecięcego, poradnictwa dietetycznego dla dzieci w różnych wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym pacjentem i jego opiekunami. Ponadto zakłada się wykształcenie u studentów prawidłowej postawy etycznej, konieczności stałego doskonalenia zarówno w zakresie wiedzy medycznej jak i osobowości.  PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII* to nowa specjalność skupiająca się na leczeniu otyłości, pokazująca związek dietetyki, psychologii i medycyny oraz holistyczne podejście do pacjenta/klienta z nadmierną masą ciała. Wskazuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi zwłaszcza nadwagą i otyłością u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

  Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.

  Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami ze szczególnym uwzględnieniem otyłości. Zwraca uwagę na czynniki psychologiczne np. niskie poczucie własnej wartości, łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego.  Studia na kierunku Dietetyka specjalność DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów żywienia w odnowie biologicznej, przygotowanie dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

  Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o wpływ odżywiania na stan zdrowia, poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, w tym między innymi wspływ stresu na organizm sportowców. Ponadto student zdobywa umiejętności ustalania diety oraz zastosowania odżywek dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, metod badań wydolnościowych organizmu oraz ortopedii urazowej, co sprawia, że absolwent jest przygotowany do wspomagania procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości i szybkości. Podkreślić należy, iż dietetykę w odnowie biologicznej i sporcie można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między wymienionymi specjalnościami tj. dietetyką, odnową biologiczną, medycyną sportową i psychologią są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako odrębna specjalność.  Wysokość czesnego na studiach II stopnia:
 • stacjonarne 2700 zł / semestr
 • niestacjonarne 2700 zł / semestr

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

  Konferencja ”Agile-Commerce 2018„ Społecznej Akademii Nauk

  Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk zaprasza na IV edycję Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2018 - Your space, My space, Our space", która odbędzie się 13-14 kwietnia 2018 roku.

  czytaj więcej >>

  Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

  Konferencja o kreatywności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na na III Konferencję Naukową Profesjonalizacja Kreatywności, która odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jej celem będzie kwestia profesjonalizacji kreatywności ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

  Konferencja pedagogiczna Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

  Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk są organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika w służbie instytucjonalnej ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

  Konferencja UNS w Łodzi o wspieraniu dzieci z wadami rozwoju mowy

  Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi zaprasza na konferencję “Jak wspierać i wspomagać ucznia z wadami rozwoju mowy - niedosłuch, afazja…”, która odbędzie się 14 marca 2018 r. Wydarzenie jest częścią projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach ...

  czytaj więcej >>

  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Wizyta maturzystów na Uniwersytecie Łodzkim

  Pod koniec ubiegłego tygodnia Uniwersytet Łódzki miał okazję gościć najlepszych maturzystów. Dla uczniów reprezentujących Kleszczów, Bełchatów, Łowicz oraz Piotrków była to niezwykła okazja do odwiedzenia murów uczelni oraz poznania atmosfery studiowania.

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy