Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności

To cykliczne już wydarzenie mające na celu pokazanie różnych wymiarów związanych z różnorodnością społeczności akademickiej. W tym roku ważnym tematem będzie różnorodność kulturowa.

Wydarzenie połączone będzie z obchodami 20-lecia programu Erasmus, dzięki któremu od wielu lat zarówno pracownicy jak i studenci UŁ mają okazję poznać inne kultury poprzez wyjazdy stypendialne. To, co jest równie cenne to przyjazdy naukowców i studentów zagranicznych dające możliwość wymiany wiedzy, wspólne projekty edukacyjne i badawcze oraz poznanie różnych systemów edukacyjnych.

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności to szereg wydarzeń i aktywności dedykowanych zarówno pracownikom jak i studentom, m.in. inauguracja III edycji wystawy realizowanej w ramach projektu University Diversity, prezentacje studenckie krajów partnerskich, warsztaty i konkursy.


Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Do udziału zapraszamy całą społeczność akademicką. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt.


Ramowy program wydarzenia
9:30 – Inauguracja II Uniwersyteckiego Dnia Różnorodności oraz wystawy University Diversity „Mobility ­– Go Ahead!”

9:30-13:15 – Prezentacje krajów partnerskich Erasmus+: studenci UŁ z zagranicy, Biuro Współpracy z Zagranicą (zasady aplikowania o wyjazd), Erasmus Student Network UŁ, patio Wydziału Zarządzania UŁ

9:45-11:15 – Zrozumieć różnorodność (warsztat w języku polskim), prowadzenie Zespół ESN, sala 106

9:45-11:15 – Same but different: how to communicate, cooperate and survive in the multicultural world (workshop in English), run by dr Monika Kopytowska, room 115

11:15-11:30 – Konkursy z nagrodami, patio Wydziału Zarządzania UŁ

11:30-13:00 – Tacy sami a jednak różni: jak się komunikować, współpracować i przetrwać w wielokulturowym świecie, prowadzenie dr Monika Kopytowska, sala 115

11:30-13:00 – Understanding Diversity (workshop in English), run by ESN Team, room 106

13:00-14:30 – Otwarty warsztat świąteczny na patio/Open Christmas Workshop on the Faculty Patio

Opisy warsztatów

Tacy sami a jednak różni: jak się komunikować, współpracować i przetrwać w wielokulturowym świecie?

Dlaczego potrzebujemy kompetencji interkulturowych w życiu prywatnym i zawodowym? Jakie są główne bariery komunikacyjne i jak je pokonać? Jakich pytań nie należy zadawać i jakie gesty są niewłaściwe? Czy milczenie zawsze jest złotem a nadmierna pewność siebie nie jest dobra? Czy czas wszędzie ma taką samą wartość? To tylko część pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatów poświęconych werbalnym i niewerbalnym, implicytnym i eksplicytnym sposobom tworzenia, komunikowania i negocjowania znaczeń kulturowych. Przyjrzymy się różnym stylom komunikacyjnym, roli jednostki i grupy, znaczeniu statusu i hierarchii, percepcji czasu i przestrzeni, a także komunikacji niewerbalnej.

Zrozumieć różnorodność

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty podejmujące temat różnorodności. Spojrzymy szerzej na aspekt różnorodności, próbując opisać ją przy pomocy przedmiotów codziennego użytku. Doświadczymy różnych obliczy różnorodności. Poznamy zmagania osób z niepełnosprawnościami w codziennych sytuacjach. Dzięki udziale w warsztacie każda osoba będzie mogła lepiej zrozumieć i poznać sytuację osób z niepełnosprawnościami i doświadczyć trudów związanych z komunikacją czy poruszaniem się. Doświadczanie różnorodności pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb każdego z nas i sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na spotkanie i funkcjonowanie w zróżnicowanej grupie społecznej. Prosimy o zabranie swoich słuchawek.

Otwarty warsztat świąteczny

Zapraszamy wszystkich na otwarty warsztat świąteczny, w czasie którego wspólnie będziemy odkrywać zwyczaje związane ze świątecznym czasem w różnych krajach oraz promować już III edycję wyjątkowej akcji Gość na Gwiazdę.

Data publikacji: 03-12-2018

Aktualności z Łodzi