Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Studium Menedżerskie Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania UŁ!

Studium Menedżerskie Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania UŁ!

Zarządzanie projektami jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i skonstruowanych planów. To również narzędzie motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkie horyzonty czasowe ich realizacji. Łatwiejsza i skuteczniejsza kontrola realizacji projektu przyczynia się do uzyskania pozytywnych rezultatów w działalności gospodarczej.

Dlaczego Studium Menedżerskie Zarządzanie Projektami?

1. Studium realizowane we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska
2. Program szkolenia:

 • Obejmuje 88 godzin zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz będących wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów
 • Jest potwierdzony zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®
 • Przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego: D - Certified Project Management Associate lub C -Certified Project Manager
 • Zawiera egzamin próbny D

 • 3. Zajęcia odbywają się w piątki (17:00-20:15) oraz w soboty (09:00-16:00) – 8 zjazdów – w budynku Wydziału Zarządzania UŁ.
  4. Praktyczne doświadczenie w połączeniu z niezbędną do zdania egzaminu wiedzą
  5. Cena: 3 700 PLN brutto – możliwość dofinansowania kosztów szkolenia i egzaminu dla pracowników z sektora MŚP*
  6. Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA w Łodzi – cena 1 230 PLN brutto

  Rozwój kompetencji z zakresu:

 • Zarządzania zespołem projektowym
 • Wyznaczania celów i analizowania opłacalności projektów
 • Planowania projektu
 • Wyznaczania cyklu życia projektu i realizacji modelu fazowego
 • Współpracy z Interesariuszami projektu
 • Zarządzania projektami metodą EV
 • Zarządzania jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu
 • Zarządzania ryzykiem projektu


 • Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w:

 • Dyskusjach i analizie przypadków
 • Pracy w zespołach zadaniowych
 • Dzieleniu się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • Rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych


 • HARMONOGRAM STUDIUM [pobierz pdf]

  WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
  NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem ZP IPMA

  Należy wybrać jedną opcję płatności:

  I. Wpłata całej kwoty 3 700 PLN do dnia 12 października 2018

  II. Wpłata kwoty 3 900 PLN w dwóch ratach:

  Pierwsza rata: 2 000 PLN do dnia 12 października 2018
  Druga rata: 1 900 PLN do dnia 12 listopada 2018

  *Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów studium i egzaminu znajduja się na stronie PARP, www.przepisnarozwoj.eu lub pod numerem telefonu: +48 515-352-170

  Kontakt:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
  Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

  Data publikacji: 26-09-2018

  Aktualności z Łodzi