Znajdź swoje wymarzone studia w Łodzi

Nowy kierunek na SAN!

Nowy kierunek na SAN!

Zapraszamy wszystkich pasjonatów kierunków przyrodniczych na Społeczną Akademię Nauk! Rozpoczyna się nabór na nowy kierunek studiów! Zdobądź dyplom pielęgniarstwa!

Studia skierowane są do osób zainteresowanych medycyną. Uczy zapewniać bezpieczeństwo i wysoki poziom opieki pacjentom oraz promować zdrowe podejście do życia. Popyt na specjalistów Pielęgniarstwa wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

• posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki,

• potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Informacje o Dniu Otwartym Kierunków Medycznych

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

• publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• domach pomocy społecznej
• żłobkach, szkołach
• hospicjach

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

• formularz rekrutacyjny pobierz
• oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
• 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pielęgniarstwa


Data publikacji: 11-09-2018

Aktualności z Łodzi